CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 21 KWIETNIA 2024 R.

Dzisiaj prosimy Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby posłał zgodnie z wolą swojego Ojca robotników na swoje żniwo. Włączany się w wołanie o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji, Ojczyny i Kościoła misyjnego. Dzisiaj pamiętamy także o naszym Wyższym Seminarium Duchownym prosząc o dar powołań i wspierając jej ofiarami. Za złożone ofiary dziękujemy.
Rozpoczęliśmy także Tydzień Modlitw o Powołania; niech nasze życie będzie odpowiedzią na zaproszenie Pana Jezusa.
We wtorek uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski.
W przyszłą niedzielę taca na cele inwestycyjne; z góry dziękujemy za życzliwość.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Jan Milewski, Wojciech Dolat, Laura Barczykowska, Jolanta Kucharska, Wojciech Czerwiński, Jadwiga Olesińska, Waldemar Stępień, Adam Chorąziak, Bogusław Osiński. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...
Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.