DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 7 KWIETNIA 2024 R.

W II Niedzielę po Wielkanocy dotykamy Tajemnicy Bożego Miłosierdzia, orędzia Jezusa Chrystusa, który za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej objawia, jak bardzo pragnie obdarowywać nas swoimi łaskami.
Naszą odpowiedzią na dar Miłosierdzia jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, wielu modli się nią każdego dnia, zachęcamy dzisiaj i w kolejne dni, aby włączać się w tę modlitwę indywidualnie, ale także w naszych rodzinach.
Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Miłosierdzia, to okazja aby przychodzić z darem wsparcia i obecności do naszych bliźnich.
W przyszłą niedzielę odbędzie się wizytacja kanoniczna; na Mszy św. o godz. 11.30 ks. prał. Stanisław Pisarek i ks. prał. Jan Dobrodziej będą dziękować Bogu za 60 lat życia kapłańskiego; na tej Mszy św. będziemy także polecać Bogu ks. Roberta z racji jego imienin. Na Mszy św. o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Senior udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Na tej Eucharystii będziemy także dziękować Panu Stanisławowi – naszemu organiście, który po 37 latach kończy posługę w naszej Parafii.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Andrzej Lenartowski, Halina Gorzelańska - Burchard, Andrzej Hubar. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...
Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.