II NIEDZIELA WIELKANOCNA 28 KWIETNIA 2019 R.

W II Niedzielę po Wielkanocy dotykamy Tajemnicy Bożego Miłosierdzia, orędzia Jezusa Chrystusa, który za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej objawia, jak bardzo pragnie obdarowywać nas swoimi łaskami.

Naszą odpowiedzią na dar Miłosierdzia jest Koronka do Miłosierdzia Bożego; wielu modli się nią każdego dnia, zachęcamy dzisiaj i w kolejne dni, aby włączać się w tę modlitwę indywidualnie, ale także w naszych rodzinach.

Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Miłosierdzia, to okazja aby przychodzić z darem wsparcia i obecności do naszych bliźnich.

Jutro liturgiczna uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski, ta uroczystość przypada 23 kwietnia; ponieważ ten dzień przeżywaliśmy w Oktawie Wielkanocy uroczystość zostaje przeniesiona na pierwszy dzień po Oktawie Wielkanocy.

We środę rozpoczynamy miesiąc maj, powierzajmy Maryi Matce Miłosierdzia wszystkie nasze sprawy osobiste, rodzinne oraz Kościoła i Ojczyzny. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 17.30 w naszym kościele. Zachęcamy także do gromadzenia się przy naszych przydrożnych kapliczkach, które są znakiem naszej wiary, aby one także innym przypominały o naszej czci ku Matce Chrystusa, swoich pięknem i znakami troski.

W czwartek 2 maja dzień flagi narodowej, pamiętajmy o naszych barwach narodowych, które są świadectwem naszego dziedzictwa i znakiem naszej tożsamości. Wywieśmy nasze flagi narodowe, aby dać wyraz naszemu przywiązaniu i miłości Ojczyzny i Kościoła.

W piątek 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę. Powierzamy naszej Królowej siebie samych, rodziny, Polskę i Kościół święty. Na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy modlili się o pomyślność naszej Ojczyzny, po tej Mszy św. dalsza część uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W sobotę 4 maja dzień św. Floriana, pamiętajmy o ofiarnej posłudze strażaków. Zapraszamy strażaków na Mszę św. o godz. 18.00.

W pierwszy piątek miesiąca oddajemy cześć Sercu Jezusowemu. Odwiedzimy chorych w sobotę 4 maja od godz. 9.00.; prosimy o zgłoszenia.

Za tydzień 5 maja zapraszamy dzieci, które rok temu przystąpiły do I Komunii Świętej oraz ich rodziców na Mszę św. o godz. 10.00. Po Mszy św. spotkanie na naszej Sali gimnastycznej. Rocznica Komunii Świętej będzie w Niedzielę 26 maja o godz. 11.30.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

W ostatnim czasie odeszły do Pana: śp. Barbara Stawirowska, Jadwiga Olesińska, Maria Urbaniak i Elżbieta Walenta. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.