II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 MARCA 2017 R.

5o lat temu 9 marca 1967 roku odszedł do Pana śp. ks. prałat Bronisław Pągowski, który pełnił w naszej parafii posługę proboszcza przez 22 lata. Dzisiaj na sumie dziękujemy za jego ofiarną pracę począwszy od przywrócenia kościoła św. Wawrzyńca do użytku sakralnego po zawierusze wojennej, aż po świadectwo cierpienia.

Jednym ze znaków wielkopostnej drogi nawrócenia jest jałmużna; Caritas naszej diecezji zachęca do włączenia sięw dzieło „Skarbonek Miłosierdzia”, które staną się pomocą w leczeniu dzieci i osób starszych.

Nasze wielkopostne przygotowanie wiąże się z sakramentem pokuty i Eucharystii, modlitwą, postem i uczynkami miłosierdzia. Zachęcamy do systematycznego korzystania z sakramentów. Dzień spowiedzi będzie 5 kwietnia, natomiast już myślimy o Misjach Świętych, które odbędą się między 23 a 29 kwietnia w związku z Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek o godz. 17.15 oraz na Gorzkie Żalew każdą niedzielę o godz. 17.15. Gorzkie Żale połączone są z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną wewnątrz kościoła. Zachęcamy do łączenia udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalów z udziałem we Mszy Świętej; to Eucharystia jest celem i szczytem życia chrześcijańskiego.

W przyszłą niedzielę będziemy modlić się na sumie parafialnej za naszą Ojczyznę Polskę, szczególnie polecając Miłosiernemu Bogu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi u fundamentów naszej niepodległości.

Ponieważ 19 marca – dzień św. Józefa przypada w niedzielę wielkopostną; liturgiczną uroczystość Opiekuna Świętej Rodziny przeżywamy w poniedziałek, 20 marca.

Od najbliższego poniedziałku zapraszamy chętnych do udziału w kursie przedmałżeńskim do domu parafialnego na godz. 19.00.

Zachęcamy do nabywania i lektury tygodników: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i miesięcznika dla dzieci i młodzieży „Mały Gość Niedzielny”.

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Stefania Walewska, Henryk Kłosik, Marianna Nadajewska, Janina Fajkowska, Adela Traczyk, Ryszard Bielecki, Sławomir Siemiński i Jadwiga Makowska. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…. 

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.