II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8 MARCA 2020 R.

Dzisiaj polecamy Dobremu Bogu wszystkie kobiety i prosimy dla nich o Boże dary i opiekę Matki Zbawiciela.
Jednym ze znaków wielkopostnej drogi nawrócenia jest jałmużna; Caritas naszej diecezji zachęca do włączenia się  w dzieło „Skarbonek Miłosierdzia”, które staną się pomocą w trosce o osoby starsze.
Nasze wielkopostne przygotowanie wiąże się z sakramentem pokuty i Eucharystii, modlitwa postem i uczynkami miłosierdzia. Zachęcamy do systematycznego korzystania z sakramentów.  
Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek o godz. 17.15 oraz na Gorzkie Żale  w każdą niedzielę o godz. 17.15. Gorzkie Żale połączone są z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną wewnątrz kościoła. Zachęcamy do łączenia udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalów z udziałem we Mszy Świętej; to Eucharystia jest celem i szczytem życia chrześcijańskiego.
Dzisiaj  przeżywamy niedzielę jedności z dziełem misyjnym Kościoła; w całej naszej Ojczyźnie zbieramy do puszek ofiary na  wsparcie dla misjonarzy, dziękujemy za życzliwość i zrozumienie.
Zapraszam katechetów na spotkanie w najbliższy piątek na godz. 16.30.
Zbliża się dzień beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w dniu 7 czerwca br. w Warszawie o godz. 12.00. Chętnych do udziału w uroczystościach zapraszamy do zapisywania się w zakrystii, lub w kancelarii. Zapewnimy dla nich karty wstępu; z Kutna będzie można udać się do Warszawy pociągiem o godz. 7.45, powrót z Warszawy Centralnej o godz. 16.45.
Zachęcamy do nabywania i lektury tygodników: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”.
W ostatnim czasie nie było pogrzebów; pamiętajmy jednak o ks. prał. Bronisławie Pągowskim, którego rocznica śmierci przypada jutro, a także o naszych bliskich zmarłych, prosząc dla nich o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…. 
Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.