II NIEDZIELA ZWYKŁA 14 STYCZNIA 2018 R.

Dziękujemy rodzinom, które przyjęły nasw ostatnim tygodniu w czasie kolędy; dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiary i okazaną życzliwość.

Dziękujemy rodzinom z ul. Olimpijskiej 4 za przyjęcie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej; dzisiaj obraz przejmują rodziny z ul. Olimpijskiej 4a. Drugi Obraz nawiedza rodziny przy
ul. Warszawskie Przedmieście 4a. Rodziny przyjmują Obraz
ok. godz. 19.00 i następnego dnia, po upływie doby przekazują kolejnym.

Opłatek Akcji Katolickiej i Kół Żywego Różańca dzisiaj o godz. 16.00 w Domu parafialnym.

Przymierze Rodzin zaprasza na spotkanie i prelekcję p. Adama Pietrzaka we wtorek 16 stycznia o godz. 16.45 w sali katechetycznej.

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Halina Szlachciuk, Henryk Wróblewski, Adam Makowski, Władysław Kusiak i Longin Florkowski. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Zachęcamy do nabywania tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela”; niech lektura prasy katolickiej przybliża nas coraz głębszego rozumienia prawd wiary, a także swojego miejsca i roli we wspólnocie Kościoła..

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże