II NIEDZIELA ZWYKŁA 15 STYCZNIA 2017 R.

Dziękujemy rodzinom, które przyjęły nas  w ostatnim tygodniu w czasie kolędy; dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiary i okazaną życzliwość.

Rozpoczęły się ferie; dzieciom i młodzieży życzymy dobrego odpoczynku, umocnienia sił fizycznych i duchowych.

W tym tygodniu rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w wołanie do Boga, aby uczniowie Chrystusa stanowili jedno, ale także, aby łączyć uczynki z wyznawaną wiarą. 

W przyszłą niedzielę taca na ogrzewanie, za ofiary już dzisiaj dziękujemy.

We wtorek prelekcja dla rodziców p. Adama Pietrzaka w domu parafialanym o godz. 16.45; zapraszamy

Zachęcamy do nabywania tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela”; niech lektura prasy katolickiej przybliża nas coraz głębszego rozumienia prawd wiary, a także swojego miejsca i roli we wspólnocie Kościoła..

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże