II NIEDZIELA ZWYKŁA 20 STYCZNIA 2019 R.

Dziękujemy rodzinom, które przyjęły nasw ostatnim tygodniu w czasie kolędy; dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiary i okazaną życzliwość.

Zakończyło się Nawiedzenie Matki Bożej w bl. przy ul Br. Śniadeckich 5; Parafianie zamówili Mszę św. dziękczynno-błagalną na 3 marca 2019 r. na godz. 11.30.

Trwa w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: "Dąż do sprawiedliwości". Włączmy się w wołanie do Boga, aby uczniowie Chrystusa stanowili jedno, ale także, aby łączyć uczynki z wyznawaną wiarą.

W przyszłą niedzielę taca na ogrzewanie, za ofiary już dzisiaj dziękujemy.

Zachęcamy do nabywania tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”; niech lektura prasy katolickiej przybliża nas do coraz głębszego rozumienia prawd wiary, a także swojego miejsca i roli we wspólnocie Kościoła..

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Henryk Iwaniak, Danuta Kisielewska, Katarzyna Palasek, Maria Górska, Stanisław Koliński, Barbara Bilicka. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże