III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26 KWIETNIA 2020 R.

We środę przeżywamy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Szczególnie dziękujemy Bogu za dar świadectwa naszych Błogosławionym Męczenników Kutnowskich.

W piątek rozpoczynamy miesiąc maj, powierzajmy Maryi Matce Miłosierdzia wszystkie nasze sprawy osobiste, rodzinne oraz Kościoła i Ojczyzny. Prośmy szczególnie o ustanie epidemii i o deszcz. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 17.30 w naszym kościele. Zachęcamy także do gromadzenia się przy naszych przydrożnych kapliczkach, które są znakiem naszej wiary, aby one także innym przypominały o naszej czci ku Matce Chrystusa, swoich pięknem i znakami troski.

W sobotę 2 maja dzień flagi narodowej, pamiętajmy o naszych barwach narodowych, które są świadectwem naszego dziedzictwa i znakiem naszej tożsamości. Wywieśmy nasze flagi narodowe, aby dać wyraz naszemu przywiązaniu i miłości Ojczyzny i Kościoła.

W przyszłą niedzielę 3 maja oddajemy cześć NMP Królowej Polski. Powierzamy naszej Królowej siebie samych, rodziny, Polskę i Kościół święty. Na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy modlili się o pomyślność naszej Ojczyzny.

W pierwszy piątek miesiąca oddajemy cześć Sercu Jezusowemu. Odwiedzimy chorych jak każdego miesiąca, prosimy o zgłoszenia. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

ZE WZGLĘDU NA OBECNE OKOLICZNOŚCI PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 18 PAŹDZIERNIKA.

BIERZMOWANIE ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 25 PAŹDZIERNIKA.

Spotkania kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania rozpoczną się, kiedy dzieci i młodzież powrócą do szkół.

Od soboty Msze św. wieczorne będą miały formularz niedzielny, czyli udział w tej Eucharystii będzie udziałem niedzielnym.

Od pierwszej niedzieli maja przywracamy także Mszę św. o godz. 12.45; zapraszamy.

Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej; „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.

W ostatnim czasie odeszły do Pana: śp. Zofia Bielicka, Rozalia Tomczak, Barbara Wojciechowska, Grażyna Potocka. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.