III NIEDZIELA ZWYKŁA 22 STYCZNIA 2017 R.

Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła.

Dziękujemy rodzinom, które przyjęły nas  w ostatnim tygodniu w czasie kolędy; dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiary i okazaną życzliwość.

W Kościele Powszechnym trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w wołanie do Boga, aby uczniowie Chrystusa stanowili jedno, ale także aby łączyć uczynki z wyznawaną wiarą. 

Zachęcamy do nabywania tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” i miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”; niech lektura prasy katolickiej przybliża nas coraz głębszego rozumienia prawd wiary, a także swojego miejsca i roli we wspólnocie Kościoła..

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Zofia Wyrembowska, Włodzimierz Srebal, Danuta Sakowska, Teresa Białoskórska, Jan Złotowski. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.