IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 25 KWIETNIA 2021 R.

Dzisiaj przeżywamy Niedzielą Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi polecamy sprawę powołań kapłańskich i modlimy się, aby środowiska rodzinne stawały się coraz bardziej szkołą wiary.

Rozpoczęliśmy także 58 Tydzień Modlitw o Powołania pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

We czwartek przeżywamy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Szczególnie dziękujemy Bogu za dar świadectwa naszych Błogosławionym Męczenników Kutnowskich.

W sobotę rozpoczynamy miesiąc maj, powierzajmy Maryi Matce Miłosierdzia wszystkie nasze sprawy osobiste, rodzinne oraz Kościoła i Ojczyzny. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 17.30 w naszym kościele. Zachęcamy także do gromadzenia się przy naszych przydrożnych kapliczkach, które są znakiem naszej wiary. Niech one nam i innym przypominają o naszej czci ku Matce Chrystusa, swoim pięknem i znakami troski.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Jerzy Olczak, Józef Szwarc, Krystyna Jarocka-Kuraszkiewicz, Andrzej Kołacz, Halina Mańkowska, Dominik Tomczak, Bożena Witulska, Stanisław Żygłowicz. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.