NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16 KWIETNIA 2023 R.

W II Niedzielę po Wielkanocy dotykamy Tajemnicy Bożego Miłosierdzia, orędzia Jezusa Chrystusa, który za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej objawia, jak bardzo pragnie obdarowywać nas swoimi łaskami.
Naszą odpowiedzią na dar Miłosierdzia jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, wielu modli się nią każdego dnia, zachęcamy dzisiaj i w kolejne dni, aby włączać się w tę modlitwę indywidualnie, ale także w naszych rodzinach.
Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Miłosierdzia, to okazja aby przychodzić z darem wsparcia i obecności do naszych bliźnich.
Dzisiaj z racji imienin polecamy ks. Roberta Bożej opiece i życzymy wszelkich radości w kapłańskim posługiwaniu.
W przyszłą niedzielę będzie taca na cele inwestycyjne.
We wtorek spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.30.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Kazimierz Lach, Krystyna Milner, Czesław Paluchowski, Danuta Kusiak, Zygmunt Szegda, Andrzej Wieczorkowski. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...
Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.