V NIEDZIELA ZWYKŁA 4 LUTY 2018 R.

Dziękujemy rodzinom, które przyjęły nas w czasie całej kolędy; dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiary i okazaną życzliwość.

Dzisiaj modlimy się na każdej Mszy Świętej o powołania; po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Dziękujemy rodzinom z ul. Warszawskie Przedmieście 4a za przyjęcie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej; we środę obraz przejęły rodziny z al. ZHP 6. Drugi Obraz nawiedza rodziny przy ul. Olimpijskiej 4a .Rodziny przyjmują Obraz ok. godz. 19.00 i następnego dnia, po upływie doby przekazują kolejnym.

W przyszłą niedzielę 11 lutego przeżywamy Światowy Dzień Chorych; wszystkich niosących krzyż cierpienia powierzamy opiece Matki Bożej z Lourdes. Tego dnia o godz. 15.00 Msza św. w szpitalu w intencji chorych.

Z radością informujemy, że został wykonany ostatni strop na nowym budynku szkoły; prosimy o modlitwę w intencji dalszego, pomyślnego przebiegu prac. 

Zachęcamy do nabywania i lektury tygodników: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i miesięcznika dla dzieci i młodzieży „Mały Gość Niedzielny”.

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Helena Skibińska, Jadwiga Grudzińska, Stefan Michalski, Jelena Podrażka i Zbysław Kula. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Życzymy umocnienia sił duchowych i fizycznych wszystkim korzystającym z czasu ferii.

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.