XV NIEDZIELA ZWYKŁA 12 LIPCA 2020 R.

Modlimy się dzisiaj w intencji naszej Ojczyzny, aby wybory prezydenckie przyczyniły się do umocnienia siły duchowej i materialnej Polski.

Życzymy Bożych darów i umocnienia sił duchowych i fizycznych na czas wypoczynku wakacyjnego.

Jutro nabożeństwo fatimskie, po Mszy św. o godz.18.00. Zapraszamy.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej; „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Andrzej Staniszewski, Teresa Dziedziczak, Halina Nagórska. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne. Wieczny odpoczynek...

Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą kiedyś Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.

Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.