ZAPRASZAMY DO SZKOŁY KATOLICKIEJ

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

                W PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KUTNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.02.2017

do 31.03.2017

Od 11.05.2017

Do 12.06.2017

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03-05.04.2017

13-14.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2017

16.06.2017

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04-05.05.2017

20.06 - 29.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.05.2017

28.08.2017

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

  1.  
  •  

Sposób dokumentacji

Punkty

  1.  

Dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Stanisława Kostki

 

Nie wymaga dokumentacji

 

  1.  
  1.  

Dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonistek im. Dzieciątka Jezus w Kutnie.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

3pkt

  1.  

Dziecko zamieszkuje na terenie Parafii św. Wawrzyńca w Kutnie

Nie wymaga dokumentacji

3pkt

  1.  

Dziecko z rodziny wielodzietnej „3+”

Oświadczenie                              o wielodzietności rodziny kandydata

1pkt

5.

 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

1pkt

  1.  

Dziecko z domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

1pkt