DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 15 STYCZNIA 2024 R.

Dziękujemy rodzinom, które przyjęły nas  w ostatnim tygodniu w czasie kolędy; dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiary i okazaną życzliwość.
Rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w wołanie do Boga, aby uczniowie Chrystusa stanowili jedno, ale także, aby łączyć uczynki z wyznawaną wiarą. 
Zachęcamy do nabywania tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”; niech lektura prasy katolickiej przybliża nas coraz głębszego rozumienia prawd wiary, a także swojego miejsca i roli we wspólnocie Kościoła..
W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Piotr Zielak, Anna Kuśmider, Zofia Jakubowska. Prośmy dla nich i naszych bliskich zmarłych o życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Dobrej niedzieli. Szczęść Boże