O parafii

Dane o parafii:

Kronika parafii: od 1945 r.
Księgi metrykalne:
chrzty: od 1801 r.
małżeństwa: od 1772 r.
zgony: od 1826 r.
Data odpustu: 10 sierpnia - św. Wawrzyńca

Doroczna adoracja: 11, 12, 13 listopada
Liczba mieszkanców: 12100

 

Osoby:

Proboszcz: Ks. dr Jerzy Swędrowski (1972-1998-2015)
Wikariusz: Ks. mgr Robert Błaszczyk (1987-2012-2020)
Wikariusz: Ks. mgr Jakub Świerczyński (1987-2013-2020)
Mieszka w budynku parafialnym: Ks. prał. Stanisław Pisarek (1940-1964-2015)

 

Miejscowości należące do parafii: 

Ulice: Barlickiego, Długosza, Jana Pawła II, Kusocińskiego, Kraszewskiego, Królewska, Kościuszki nr 5, 6a, 7, 8, 18, 20, 22, 22a, 22b, 29-listopada (nr 1-9 i 9a, 11, 12 i nr 2-42), Narutowicza (do ronda) nr 4, 6, 8, 10, Olimpijska, Oporowska, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, Płocka, Podrzeczna, ks. Popiełuszki, Prusa, Pułaskiego, Braci Śniadeckich, Staszica bl. nr 18, 20, 22, 25,26, Szpitalna, Szymanowskiego, Tuwima, Warszawskie Przedmieście (do Troczewskiego) nr 1, 3, 4a, 6, 8, 9, 9a, 10, Wieniawskiego, Witosa, Wojska Polskiego, Kard. Wyszyńskiego, Zamenhofa, Zduńska, Aleje ZHP.
Wsie: Wierzbie, Komadzyn, Malina.